+370 635 11112

MENIU

HIKMICRO termovizorių garantija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie HIKMICRO garantiją, sąlygas, įrangos taisymą.

Garantinio aptarnavimo procesai reikalauja abiejų šalių pastangų ir supratimo, todėl kiekvienas atvejis gali skirtis ir sprendžiamas standartine ar nestandartine tvarka. Kilus daugiau klausimų, kreiptis kontaktais, nurodytais šiame puslapyje.

1. HIKMICRO kokybės garantija

1.1 Standartinė 2 metų kokybės garantija HIKMICRO produktams

HIKMICRO įrenginiams (garantija termovizoriams, termo priedėliams, taikikliams, kameroms) taikoma standartinė, pagal ES ir LR įstatymus ir Civilinį kodeksą galiojanti garantija, kuri įpareigoja nekokybiškas prekes nemokamai suremontuoti arba pakeisti naujomis, jeigu jos sugenda ir yra pristatomos į produkcijos platinimo skyrių per 2 kalendorinius metus nuo pirkimo datos.

Pristatyti nekokybiškas prekes reikia į parduotuves, šiame puslapyje nurodytais adresais arba į tą prekybos vietą ir kurios įsigijote prekes, prieš tai informavus čia nurodytais kontaktais. Gražinamos prekės privalo būti nepažeistos fiziškai, mechaniškai, pilnos komplektacijos, su nepažeista, originalia pakuote. Pristatant prekę garantiniam aptarnavimui, privaloma pateikti pirkimą įrodantį dokumentą (sąskaita faktūrą, pirkimo kvitą, jo kopiją ar nuotrauką). Nepateikus įsigijimą patvirtinančio dokumento, pasiliekame teisę neremontuoti ar nekeisti HIKMICRO įrenginio į naują.

1.2 Nestandartinė 3 metų kokybės garantija HIKMICRO produktams

Hikmicro įrenginiams gamintojas įsipareigoja atlikti nemokamą garantinį aptarnavimą praėjus 3 metams nuo pirkimo dienos (pirkimo sutarties įsigaliojimo). Garantinis aptarnavimas suteikiamas įvykdžius 1.1 punkte nurodytas sąlygas. Ši 3 metų kokybės garantija yra rekomenduojamo pobūdžio, todėl kiekvienas atvejis yra nagrinėjamas atskirai. Priklausomai nuo situacijos garantinis aptarnavimas gali trukti ilgiau nei įprastai.

1.3 Nestandartinė 10 metų kokybės garantija HIKMICRO termovizorių jutikliams

Dėka aukštos kokybės ir patikimumo termo jutikliams gamintojas HIKMICRO išskiria nestandartinę 10 metų garantija. Praėjus standartiniam, 2 metų garantiniam terminui, dar 8 metus galima gražinti termovizorių atgal į platinimo punktą žinant, kad jo termo jutiklis turi defektą, per šį laiką sugedo ar pradėjo veikti netinkamai. Šio tipo garantinis aptarnavimas (remontas ar keitimas) atliekamas nemokamai ir taip pat gali trukti ilgiau nei įprastai. 10 metų termo jutiklio garantinio aptarnavimo sąlygos gali keistis (sąlygų pakeitimai negalioja jau įvykusiems sandoriams).

1.4 Standartinė 2 metų kokybės garantija HIKMICRO įrenginiuose įmontuotiems arba komplektacijose esantiems maitinimo elementams

Pagal Lietuvos Respublikos respublikos įstatymus pakraunamiems maitinimo elementams (skaitoma, kaip prietaiso dalis) suteikiama 2 metų kokybės garantija. Pakraunamo el. maitinimo šaltinio talpa palaipsniui mažėja nuolat jį naudojant, todėl baterijos laikomos kokybiškomis, kol jos pilnai užmaitina įrenginį protingam, naudojimui tinkamam laikotarpiui.

Vienkartiniams el. maitinimo šaltiniams garantija nėra suteikiama. Šie elementai skirti tik įrangos išbandymui.

1. 5 Standartinė 2 metų kokybės garantija naujai pakeistoms prekėms

Keičiant prekę ar jos komplektuojamąsias detales standartiniu garantiniu laikotarpiu, prekei ar komplektuojamajai detalei yra naujai pritaikomas 2 metų garantijos terminas, nuo prekės atidavimo į garantinį tvarkymą datos.

1.6 Papildoma (pratęsta) 180 dienų garantija

Klientas, įsigijęs įrenginį ir jį sinchronizavęs per vieną mėnesį nuo įsigijimo dienos (užsiregistravęs programėlėje (HIKMICRO Sight) arba oficialioje HIKMICRO svetainėje) pratęsia standartinę garantija dar papildomom 180 dienų. Papildoma 180 dienų garantija bus pridedama prie standartinio garantijos laikotarpio galiojimo terminų.

Pristatant nekokybišką įrenginį po standartinės kokybės garantijos termino (2 metų), tačiau įvykdžius papildomos 180 garantijos sąlygas ir nepraėjus pastarajam laikotarpiui, bus suteikiama garantija tik įrodžius faktą, kad buvo įvykdytos minėtos sąlygos (įrenginys oficialiai priregistruotas puslapyje ar programėlėje adresu https://global-auth.hikmicrotech.com/service-login).

2. Kokybiškų HIKMICRO prekių grąžinimas per 14 dienų

Kadangi HIKMICRO produktai priskiriami elektrotechnikos produktų kategorijai, jiems nėra taikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnio reguliavimas, pagal kurį pirkėjas turi teisę per 14 dienų pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.

HIKMICRO įrenginiams taikoma mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte esanti išimtis, numatanti negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: Mažmeninės prekybos taisyklės

Daugiau informacijos: Vartotojų teisės ir garantijos

3. Techninis aptarnavimas kitomis aplinkybėmis

3.1 Techninis aptarnavimas pasibaigus standartinei 24 mėn. ir nestandartinei pratęstai 42 mėn. garantijai

Hikmicrotech.lt yra oficialus HIKMICRO atstovas Lietuvoje, todėl sugedus HIKMICRO termovizoriui ar kt. prietaisui, jį priimsime remontui net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Tokiu atveju nemokamo techninio aptarnavimo sąlygos nebegalios ir kiekvienu atveju remonto kaina bus nustatoma asmeniškai pagal gedimo pobūdį ir kitas aplinkybes. Hikmicrotech.lt gali, tačiau neįsipareigoja atlikti įrangos techninę priežiūrą (baterijų, detalių pakeitimą, smulkius defektų šalinimus) už iš anksto nustatytą ir sutartą mokestį, pasibaigus nemokamos garantinės sutarties terminams.

3.2 Techninis aptarnavimas naudojus įrangą netinkamai

Naudojus HIKMICRO įrangą ne pagal paskirtį, ši gali būti nepriimama nemokamam techniniam aptarnavimui ar garantiniam tvarkymui, nepaisant to, kad dar nėra praėję standartiniai ar nestandartiniai kokybės garantijos terminai. Prieš pradedant naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite vartotojo instrukciją.

Daugiau netinkamo įrangos naudojimo pavyzdžių aprašyta garantinių nuostatų 4 punkte.

3.3 Techninis aptarnavimas neturint įsigijimo dokumentų

Neturint HIKMICRO įrangos įsigijimą patvirtinančio kvito, sąskaitos ar sutarties, prekės nemokamam techniniam aptarnavimui ar garantiniam gedimų šalinimui bus nepriimamos. Įranga nemokamam taisymui bus nepriimama taip pat, nustačius, kad ši yra neoriginali arba serijinis numeris neatitinka duomenų bazėje esančios informacijos.

Tokiais atvejais prekės tvarkymui bus priimamos už iš anksto sutartą paslaugos mokestį.

4. Kokybės garantijos netaikymas

Nemokamas standartinės ir nestandartinės garantijos aptarnavimas netaikomas pažeidimams, kurie atsirado dėl pirkėjo ar vartotojo kaltės, įskaitant toliau pateiktus atvejus: 

4.1 Produktas ar gaminys pasižymi nekvalifikuoto remonto požymiais: gamintojo garantijos antspaudas ir/arba produkto serijos numeris buvo pažeistas, todėl buvo nustatytas netinkamas (arba nenurodyta vartotojo instrukcijoje) gaminio pažeidimas, ir/arba klientas bandė pataisyti pažeidimus savo priemonėmis; 

4.2 Produktas arba gaminys nebuvo naudojamas pagal paskirtį arba nenaudojamas taip, kaip yra nurodyta produkto naudojimo instrukcijoje; 

4.3 Aptikti pažeidimai rodo netinkamą produkto naudojimą: produkto detalės yra subraižytos ir/arba sulaužytos, vanduo buvo pilamas į tam neskirtas vietas, produktas buvo netinkamai valdomas, produkte yra randama neleistinų dalykų, kaip pavyzdžiui, vabzdžių ir pan.; 

4.4 Pažeidimas buvo sukeltas dėl netinkamos įtampos, telekomunikacijų ar kabelinių tinklų klaidų, kurios neatitinka gamintojo parametrų, dėl staigaus temperatūrų svyravimų ir kitų namų ūkių ar išorinių veiksnių, tokių kaip suodžiai, dūmai, dulkės, drėgmė ir pan.; 

4.5 Įvyko natūralus elementų nusidėvėjimas; 

4.6 Kartu su produktu buvo naudojami nestandartiniai maitinimo šaltiniai, priedai ar dalys, kurios nėra sertifikuotos gamintojo kaip tinkamos naudoti su konkrečiu produktu, ir toks naudojimas sukėlė žalą įrangai; 

4.7 Produktas buvo naudojamas pramoniniams tikslams, nusikalstamai veiklai (tais atvejais, kai produktas nėra nurodyta, jog gali būti naudojamas tokiais tikslais);

4.8 Pažeidimai atsirado dėl netinkamo produkto transportavimo jau po pirkimo – pardavimo sandorio.

5. Garantinio aptarnavimo terminai

Produkto, pristatyto garantiniam aptarnavimui, savininkas sutinka su sekančiomis sąlygomis:

Techninio aptarnavimo laikas priklauso nuo gedimo, prietaiso būklės, prietaiso amžiaus, sezoniškumo, taip pat nuo to, kaip klientas laikosi HIKMICRO garantijos politikos sąlygų, aktyvumo dalyvaujant procesuose, tech. skyriaus apkrovos ir kitų kintamųjų.

Terminas gali būti nuo 3 d.d. (jeigu gedimas smulkus) iki 3-4 mėn. ( jeigu įrenginį reikia siųsti gamintojui). Jeigu įrenginys keičiamas į naują – turint analogišką produktą sandėlyje, šis pakeičiamas iškart. Neturint analogiško produkto sandėlyje, užsakymas iš gamintojo sandėlių gali trukti iki 3 mėn.

Dėl tikslesnių terminų konsultuoja aptarnaujantis personalas. HIKMICRO negarantuoja, kad garantinio aptarnavimo laikas atitiks konkrečius terminus arba kliento reikalavimus.

6. Klientų informavimas, apmokėjimas už negarantinį aptarnavimą

Garantinio aptarnavimo klausimais kreiptis čia nurodytais kontaktais.

Apmokėjimas už negarantinio tvarkymo paslaugas atliekamas pagal sudarytą paslaugų sutartį, pervedant sutartą sumą į įmonės UAB VS Sistemos pateikiamą atsiskaitomąją sąskaitą.

Esant įrangos gedimui, kai įrenginio sutvarkymui jį reikia pristatyti gamintojui, remonto procesus galite stebėti įvedus gaminio serijinį numerį šiame puslapyje https://www.hikmicrotech.com/en/support/customer-service/ esančioje „Repair Progress Inquiry” skiltyje.

Garantinių sąlygų teisėtumas

Šis garantinių sąlygų dokumentas ( sudarytas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, ES reikalavimais, įrangos gamintojo HIKMICRO bei Lietuvos Valstybinės Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybos rekomendacijomis.

HikmicroTech.lt (UAB VS Sistemos) įsipareigoja garantinio grąžinimo atvejais vadovautis įstatymais, tačiau prieš sudarant naujas pardavimo sutartis gali bet kuriuo metu keisti rekomendacines nuostatas, esančias šiame dokumente (https://hikmicrotech.lt/garantija).

 

Paskutinė redakcija: 2023.10.03